Szukamy osób, które łączą w sobie ambicję, kompetencje i zapał.
Jeśli taki właśnie jesteś - napisz do nas - chętnie się spotkamy, by porozmawiać o możliwościach współpracy.

Wyślij aplikację mailowo lub wypełnij formularz:

Jeśli aplikujesz mailowo pamiętaj o:

  • nazwie stanowiska, na które aplikujesz,
  • załączeniu listu motywacyjnego oraz CV (pamiętaj, by dokument zawierał zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji).

Aplikację wyślij na adres: kadry@interdruk.com.pl

Odpowiadamy na wybrane oferty.

Chcesz dołączyć do zespołu, uzupełnij formularz:

Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest INTERDRUK SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/3002, KRS 0000446123.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): iodo@interdruk.com.pl

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).

  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.

  5. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata.

  6. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.